Sidan innehåller annonslänkar

Volta - UEG41CB


Beställ Volta - UEG41CB på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Volta - UEG41CB inom kategorin Dammsugare.

Produktinformation

Volta - UEG41CB .

Se gärna också

Nilfisk SELECT WCO13P08A1 Comfort

Dammsugare Select WCO13P08A1 Comfort Nilfisk

Unik dansk design med hö;g prestanda
Nilfisk Select ä;r en vit dammsugare konstruerad med miljö;n och dig i å;tanke. Den har allergifilter, bra rengö;ringsprestanda och ä;r lä;tt att anvä;nda, vilket gö;r den till en fantastisk dammsugare och sä;tter en ny standard inom rengö;ringstekniken. Nilfisk Select fö;renar design och funktionalitet. Den ä;r snygg, lä;tthanterlig och med alla tillbehö;r till hands nä;r du behö;ver dem.

Rengö;ringsprestanda
Dammuppsamling på; matta få;r klassificering A eller B och dammuppsamling på; hå;rda golv få;r klassificering A. En så;dan prestanda ä;r mö;jlig genom att hela maskinen optimerats, utan att man kompromissat med energifö;rbrukning eller uppsamlingsfö;rmå;ga.

Allergiklassificering
Dagens hushå;ll har hö;g andel damm och luftburna partiklar, och det blir alltmer vanligt med allergier. Hela Nilfisk Select-maskinen har en HEPA-tä;t konstruktion med dammsä;ker behå;llare - smuts kommer in i maskinen, och ren luft kommer ut. Nilfisk Select reducerar dammnivå;erna i ditt hem med klassificering A fö;r dammutslä;pp då; den fö;rsetts med ett effektivt HEPA 13-filter. Hepa 13-filter gö;r det mö;jligt att stä;da utan att dammpartiklar å;ter slä;pps ut i ditt hem. HEPA 13-filter har fö;rmå;ga att få;nga upp mikroskopiska partiklar, och den filtrerade luft som slä;pps ut i rummet ä;r sedan ä;nnu renare ä;n den var frå;n bö;rjan.

Mindre fö;r enklare fö;rvaring
Nilfisk Select ä;r en mindre dammsugare fö;r enklare fö;rvaring, men har ä;ndå; behå;llit alla moderna funktioner som fö;rvä;ntas av en stö;rre dammsugare. Fö;r att gö;ra dammsugaren ä;nnu enklare att anvä;nda har munstycket hos Nilfisk Elite fö;rsetts med click fit-koppling.

Garanti
Nilfisk Select levereras med 5 å;rs garanti

Läs mer

Från kunskapsbanken

Volta

Volta kan syfta på: Elektriska AB Volta – ett svenskt företag som tillverkade dammsugare AS Volta – ett estniskt elektromekaniskt företag Volta (dans) – en dans Volta (musikalbum) – ett musikalbum av sångerskan Björk 8208 Volta – en asteroid i huvudbältet

Centraldammsugare

Centraldammsugare är en fast monterad dammsugare som kopplas till ett rörsystem i bostäder eller andra lokaler. Rörsystemet förses med ett antal uttag (sugdosor), där en slang ansluts. Slangen är vanligen 8-12 meter lång och kan vara försedd med startknapp i handtaget. Ett rör från centraldammsugaren leder också ut i det fria. Dammet samlas upp antingen i en dammbehållare (cyklonrening) eller i en dammpåse (som i en vanlig dammsugare). Fördelarna med centraldammsugare är framförallt att de minsta dammpartiklarna avlägsnas ur inomhusluften. En vanlig dammsugare släpper däremot igenom en viss mängd mikrodamm ut i rummet. Ljudnivån blir också avsevärt lägre, eftersom dammsugarenheten oftast befinner sig i ett annat rum. Dessutom upplever många användare att det är enklare att städa och blir mindre slitage på möbler och inredning jämfört med en vanlig dammsugare. Till nackdelarna kan räknas kostnaden för att installera systemet. Några användare tycker också att det är besvärligt att hantera den långa sugslangen.