Sidan innehåller annonslänkar
Bosch

Bosch SMU6ZCS01S

Kontrollera pris

Läs mer och köp

Diskmaskin SMU6ZCS01S Bosch

PerfectDry diskmaskin fö;r allra bä;sta torkresultat och med flexibla och praktiska lö;sningar fö;r att få; plats med alla typer av disk.Mineralet Zeolit alstrar vä;rme fö;r perfekt torkresultat utan att slö;sa el.

Flex korgar
Flexibel och praktisk lö;sning fö;r enkel ilastning.

Silence Plus
Fantastiskt tyst, endast 42dB.

Home Connect
Trå;dlö;s fjä;rrstyrning av hushå;llets apparater via smartphone eller surfplatta.Fö;r att kunna anvä;nda Home Connect-funktionen behö;ver du en smart telefon eller en surfplatta med WiFi. Du laddar enkelt ned appen kostnadsfritt.Med Home Connect kan du njuta av friheten du få;r med dina anslutna hushå;llsapparater. Dra fö;rdel av HomeConnects samarbetsnä;tverk och lå;t dig inspireras av dina WiFi-anslutna produkter.
Om du vill kan du få; push-aviseringar i din mobil så; att du alltid har all aktuell information. I din Home Connect-app hittar du aktuell programstatus fö;r diskmaskinen och du har tillgå;ng till all information.
Att diskmaskinstabletterna tar slut ä;r det sista du vill nä;r du behö;ver ren disk. Tab Counter på; Home Connect-appen rä;knar din konsumtion och informerar dig med en push-notis nä;r du har fem tabletter kvar.
Om nå;gonting gå;r fel kan du snabbt kontakta Home Connect Hotline och prata med Bosch kundtjä;nst, som kan kontrollera diskmaskinen tillsammans med dig. Om de behö;ver besö;ka dig har de rä;tt reservdelar med sig, vilket sparar tid och pengar.

Din favoritfunktion
Din personligen instä;llda funktion med bara en knapptryckning.Få; ut det mesta av din anslutna diskmaskin och gö;r livet enkelt. Med din favoritfunktion kan du stä;lla in de program och de alternativ som du anvä;nder mest och gö;ra dem till din favorit. Den programmerade instä;llningen kan startas via Home Connect-appen eller direkt på; maskinen.Detta betyder att du kan kombinera ett visst alternativ och program och starta maskinen med en knapptryckning.

LED-display
Enkel programnavigering som visar kvarvarande tid och programstatus.

Doseringsassistent – 100% upplö;st diskmedel ger optimalt diskresultat
Doseringsassistenten gö;r disken renare och diskningen tystare. Nä;r luckan fö;r diskmedlet ö;ppnas hamnar det direkt i en speciell behå;llare i den ö;vre korgen. Dä;r kommer spolarmen å;t att lö;sa upp diskmedlet på; bä;sta sä;tt.

ActiveWater
Boschs innovativa ActiveWater-teknologi maximerar effekten fö;r att producera enastå;ende resultat samtidigt som man skyddar miljö;n. En teknik som sparar vatten och energi genom optimerad filterteknologi, snabb uppvä;rmning och en kraftfull pump.

EcoSilence Drive diskning som du aldrig hö;rt tidigare
Att hå;lla huset rent kan vara svå;rt. Att hå;lla det tyst kan ibland kä;nnas omö;jligt. Vå;ra diskmaskiner med EcoSilence levererar hö;gpresterande rengö;ring med lå;g ljudnivå;. EcoSilence Drive ä;r utrustad med en borstlö;s, energibesparande motor som minskar friktionsbullret, vilket ger en mycket jä;mnare och tystare drift.

Aquastop
Sä;kert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslä;ngd.


Jämför produkt Bosch SMU6ZCS01S online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Bosch SMU6ZCS01S i kategorin Diskmaskiner här hos oss.

Kategori: Diskmaskiner
Artikelnummer: 115296
Visa fler