Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool AFB 8281


Beställ Whirlpool AFB 8281 på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool AFB 8281 inom kategorin Frys.

Produktinformation

Frysskå;p AFB 8281 Whirlpool AFB 8281 ä;r en nä;tt liten frys frå;n Whirlpool. Du bygger in frysen med egen luckfront fö;r att matcha resten av kö;ket.

Tack vare dess lå;ga hö;jd (upp till 85 cm) och en avtagbar toppskiva så; passar frysen in under kö;ksbä;nken. Den har två; rymliga och genomskinliga fryslå;dor.

TrygghetStrö;mavbrott? Inga problem. Strö;mavbrottsberedskapen kommer att kontrollera temperaturen inne i ditt kylskå;p.

Ett rö;tt, blinkande ljus kommer att informera dig om temperaturen gå;r upp till -8 °C. Flexibel monteringDen hä;r Whirlpool-frysen har en omhä;ngningsbar dö;rr, så; du kan vä;lja om den ska ö;ppnas frå;n hö;ger eller frå;n vä;nster beroende på; vad som passar bä;st i ditt kö;k. .

Se gärna också

Cylinda F3155NVF

Frysskå;p F3155NVF Cylinda

Lä;ttanvä;nd frys med elektronisk styrning
F3155NVF ä;r en 155 cm hö;g vit frys frå;n Cylinda. Nettovolymen ä;r 192 liter och infrysningskapaciteten 15 kg/dygn. Frysen har en vä;nsterhä;ngd dö;rr som gå;r att hä;nga om fö;r att passa din kö;kslö;sning. Dö;rren ä;r fö;rsedd med ett stabilt metallhandtag.
Temperaturinstä;llningarna gö;r du enkelt via en elektroniskt styrd indikatorpanel i ovankant av skå;pet. Hä;r kan du skifta mellan frysindikator, snabbfryslä;ge och ekonomilä;ge.

Automatisk avfrostning med NoFrost
I ett traditionellt frysskå;p bildas is och frost av fukten frå;n maten och nä;r frysdö;rren ö;ppnas. Med den hä;r frysen ä;r dock tidsö;dande manuell avfrostning ett minne blott. Frysen ä;r nä;mligen fö;rsedd med en flä;kt som blå;ser runt torr och kall luft i skå;pet. På; så; vis blir temperaturen jä;mn och kall och fukt och is hå;lls borta. Det vatten som ä;ndå; uppkommer som ett resultat av den automatiska avfrostningen fö;rå;ngas av sig sjä;lvt.

SuperFreeze
Frysen har ett s k snabbfryslä;ge som du med fö;rdel anvä;nder nä;r du ska lasta in stora mä;ngder nya livsmedel i frysen. Hä;rigenom skyddar du dina befintliga frysvaror och bibehå;ller frä;schö;ren hos de nya som du fryser in genom att dessa fryser snabbare. Snabbfryslä;get avbryts efter 24 timmar och frysen å;tergå;r då; till det tidigare instä;llda vä;rdet.

Lå;t frysen jobba ekonomiskt
Nä;r du vill att frysen ska arbeta ekonomiskt vä;ljer du ekonomilä;get. Då; stä;lls termostaten in på; -18 °C, som ä;r den mest optimala temperaturen.

Matfö;rvaring
Dina frysvaror fö;rvarar du i de fyra fryslå;dorna och på; de två; hyllorna med lucka. En av fryslå;dorna ä;r extra stor fö;r att rymma extra stora matvaror. Behö;ver du frysa stora mä;ngder mat och maxa utrymmet i frysen kan du ta ut alla lå;dorna utom den nedersta. Med frysen fö;ljer en istä;rningslå;da som du kan frysa in isbitar med.

Sä;kerhet
Skulle ett strö;mavbrott inträ;ffa så; hå;ller sig frysvarorna i 10 timmar. Nä;r strö;mmen ä;r tillbaks kommer dina temperaturinstä;llningar att vara intakta.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Frys

En frys, frysbox eller ett frysskåp, är en teknisk apparat som används för att frysa livsmedel och andra varor till temperaturer under noll grader Celsius. För långtidsförvaring (djupfrysning) av mat rekommenderas -18 °C eller kallare i frysen. Mycket lägre temperaturer i frysen ger en ökad energiförbrukning utan att signifikant förbättra matvarornas hållbarhet. Kylan dödar inte skadliga mikrober men bromsar deras reproduktionstakt, vilket förlänger matvarornas hållbarhet. Känsliga varor får så småningom försämrad smak och blir efter mycket lång tid olämpliga för förtäring. Moderna frysar använder en värmepump för att transportera ut värmen från skåpet. Även före värmepumpen har det funnits lösningar för att kyla matvaror. Genom att förvara is i en jordkällare kunde man hålla en stabilt låg temperatur där man förvarade matvaror. Även utan is håller sig i svenskt klimat temperaturen i en välbyggd jordkällare omkring +13 °C året runt.