Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool ARZ 0051


Jämför produkt Whirlpool ARZ 0051 online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Whirlpool ARZ 0051 i kategorin Kyl frys inbyggnad här hos oss.

Se gärna också

Samsung BRB26605EWW/EF

Kyl/Frys BRB26605EWW/EF Samsung

No Frost
Med No Frost hå;ller sig kyl/frysen helt frostfri. Så; du slipper lä;gga tid och arbete på; att frosta av frysen. No Frost-tekniken upprä;tthå;ller dessutom en konstant, optimal temperatur i hela frysen och stoppar ansamling av is på; matvaror, så; att maten alltid smakar frä;scht.

Hå;ller maten frä;sch lä;ngre
All-Around Cooling fö;rdelar kylan jä;mt i hela kylen, inklusive dö;rren, så; att dina matvaror hå;ller sig frä;scha oavsett var du placerar dem. Genom att cirkulera kalluft och kontinuerligt kontrollera temperaturen sä;kerstä;ller All-Around Cooling att matvarorna på; hyllorna kyls effektivt och hå;ller sig frä;scha lä;ngre.

Mer plats inuti
Samsungs SpaceMax Technology ä;r en isoleringsteknik som sparar utrymme. Tack vare den kan vä;ggarna gö;ras tunnare, nå;got som ger stö;rre innervolym med bibehå;llna yttermå;tt.

Mer fö;rvaring i dö;rren
Utnyttja utrymmet i kylskå;pet mer flexibelt så; att du kan fö;rvara mer med mindre oanvä;nt utrymme. Designen Variety Guard gö;r att du helt enkelt kan justera plats och antal dö;rrhyllor upp till 5 fö;r att passa dina behov. På; så; sä;tt kan du effektivt organisera och fö;rvara en mä;ngd objekt i olika storlekar.

Fungerar lä;ngre men kostar mindre
Ta del av stö;rre energieffektivitet, mindre buller och lå;ngvarig prestanda. Den digitala omvandlarkompressorn justerar automatiskt sin hastighet fö;r att bemö;ta kylningsbehovet. Så; den ä;r tystare, anvä;nder avsevä;rt mindre strö;m och backas upp med en kompressorgaranti.

Smidig å;tkomst och flexibel fö;rvaring
Easy Slide-hyllan ä;r ett hyllplan som enkelt kan dras ut så; att du lä;ttare kommer å;t i skå;pet.

Vinhylla
Ditt kylskå;psutrymme utnyttjas mer effektivt med en vinhylla som kan anvä;ndas till allt mö;jligt. Tack vare den bredare designen kan du inte bara fö;rvara flaskor av standardstorlek, utan ä;ven tjockare vinflaskor, till exempel champagneflaskor. Den plattare formen gö;r också; fö;rvaringsytan mer må;ngsidig, eftersom den kan fö;rvara annan mat, t.ex. pizza och ä;ggkartonger.

Snabbfrysning
Genom att aktivera Power Freeze blå;ser frysen intensivt kall luft i skå;pet fö;r snabb nedfrysning.

Fresh Zone
Bevara frukt och grö;nsakers fä;rskhet och smak lä;ngre. Fresh Zone ä;r en smart designad lå;da som skapar en idealisk miljö; fö;r att fö;rvara mat med kort hå;llbarhet. Den tä;ta fö;rslutningen i Fresh Zone hjä;lper till att upprä;tthå;lla optimal fuktighet genom att fö;rhindra att fukt slipper ut.

20 å;rs garanti på; kompressorn
Om du kö;per denna produkt efter den 1 juli 2022 få;r du 20 å;rs garanti på; kompressorn. En indikation på; att Samsungs produkter hå;ller hö;g kvalitet.
(Garantin tä;cker bara kostnaden fö;r en ny kompressor, inte arbetskostnad eller fraktkostnad.) 

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Kylskåp

Ett kylskåp är en hushållsapparat som används för att kyla livsmedel, läkemedel och andra varor till temperaturer mellan 0 °C och 8 °C. Kylskåp räknas som en vitvara. Moderna kylskåp använder en kompressorvärmepump för att föra bort värmen från skåpet. Innan elektriska kylskåp infördes användes isskåp.

Frys

En frys, frysbox eller ett frysskåp, är en teknisk apparat som används för att frysa livsmedel och andra varor till temperaturer under noll grader Celsius. För långtidsförvaring (djupfrysning) av mat rekommenderas -18 °C eller kallare i frysen. Mycket lägre temperaturer i frysen ger en ökad energiförbrukning utan att signifikant förbättra matvarornas hållbarhet. Kylan dödar inte skadliga mikrober men bromsar deras reproduktionstakt, vilket förlänger matvarornas hållbarhet. Känsliga varor får så småningom försämrad smak och blir efter mycket lång tid olämpliga för förtäring. Moderna frysar använder en värmepump för att transportera ut värmen från skåpet. Även före värmepumpen har det funnits lösningar för att kyla matvaror. Genom att förvara is i en jordkällare kunde man hålla en stabilt låg temperatur där man förvarade matvaror. Även utan is håller sig i svenskt klimat temperaturen i en välbyggd jordkällare omkring +13 °C året runt.