Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool W5 721E OX 2


Beställ Whirlpool W5 721E OX 2 på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool W5 721E OX 2 inom kategorin Kyl frys-kombi.

Produktinformation

Kyl/frys W5 721E OX 2 Whirlpool6TH SENSE technology6TH SENSE sensorteknik håller temperaturen på en konstant nivå hela tiden. Vid strömavbrott, när nya livsmedel ställs in, eller när dörren varit... .

Se gärna också

Bosch KGN49MIEA

Kyl/frys KGN49MIEA Bosch

Två; olika klimatzoner
Att kö;pa fä;rska livsmedel ä;r en sak. Att hå;lla produkterna fä;rska ä;r en annan. VitaFresh hjä;lper dig att lagra fä;rsk mat under mycket lä;ngre tid. De behå;ller alltid de rä;tta fö;rvaringsfö;rhå;llanden tack vare två; olika klimatzoner. En zon med lå;g temperatur runt 0 °C, dä;r du hygieniskt kan fö;rvara fisk och kö;tt i två; separata lå;dor. Den andra zonen ä;r en zon med hö;gre luftfuktighet en stor lå;da speciellt utformad fö;r frukt och grö;nsaker. Luftfuktigheten i lå;dan kan stä;llas in genom två; instä;llningar fö;r att bevara vitaminer och mineraler ä;nnu bä;ttre. Det har aldrig varit lä;ttare fö;r dig att ä;ta hä;lsosamt.

Fö;rhindrar oö;nskad upptining
Fö;r att bevara matens smak och nä;ringsvä;rde bö;r den frysas ner så; fort som mö;jligt. Med den automatiska nedfrysningsfunktionen gå;r det snabbare att frysa ner maten och den redan frysta maten tinar inte upp. Frysen mä;rker av en fö;rhö;jd temperatur och justerar denna automatiskt fö;r att fö;rvara maten på; allra bä;sta sä;tt.

Separerade kylkretsar
Produkter med separata kylkretsar har mö;jlighet att styra temperaturen i kyl- och frysdelen individuellt med hjä;lp av en kontrollpanel. Det ä;r bå;de smidigt och energibesparande.

Kylen som vet hur man hå;ller kallt
Nä;r du ö;ppnar och stä;nger kylskå;pet med jä;mna mellanrum kommer temperaturen att variera inne i skå;pet. Det innebä;r då;liga nyheter fö;r dina fä;rska matvaror, men det finns en enkel lö;sning. Nä;r den ä;r aktiverad, kyler SuperCooling-funktionen snabbt nyinlagda matvaror och fö;rhindrar samtidigt att de som redan ä;r kylda vä;rms upp. Temperaturen sä;nks till 2 °C genom en knapptryckning. Detta skapar inte bara en jä;mn temperatur, men fö;rhindrar ä;ven onö;dig strö;mfö;rbrukning. SuperCooling stä;ller automatiskt tillbaka temperaturen efter ca 6 timmar.

Praktiska hyllor att lä;gga in i och ta ur
Hyllor i sä;kerhetsglas som kan dras ut till hä;lften. På; så; sä;tt kan varorna stä;llas in i och tas ut ur kylskå;pet extra smidigt. Dessutom har du en bra ö;verblick – till och med varor som hamnat lä;ngst bak syns och glö;ms inte bort.

Res bort med gott samvete, med hjä;lp av semesterlä;get
Genom att aktivera funktionen semesterlä;ge så; hå;ller sig temperaturen i kylskå;pet runt +14 °C, och temperaturen i frysen ca -18 °C. Då; skyddas frysvarorna och kylskå;pet drar inte onö;digt mycket energi.

Med LED-belysning ser du tydligt vad du har i skå;pet
LED-lampor drar mindre energi ä;n vanliga lampor. Lamporna lyser upp hela skå;pet invä;ndigt, ä;ven nä;r det ä;r fullt och blä;ndar inte.

Full flexibilitet i frysdelen
Du kan enkelt ta bort alla glashyllor i frysen och skapa mer utrymme om du till exempel behö;ver extra plats fö;r en hö;g tå;rta eller en hel kalkon.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Box

Box kan syfta på: Hästbox – ett utrymme för hästar Postbox – en låda dit post skickas istället för till en gatuadress Samlingsbox – en typ av förpackning för bl.a. skivor och böcker

102

102 (CII) var ett normalår som började en lördag i den julianska kalendern.

Kylskåp

Ett kylskåp är en hushållsapparat som används för att kyla livsmedel, läkemedel och andra varor till temperaturer mellan 0 °C och 8 °C. Kylskåp räknas som en vitvara. Moderna kylskåp använder en kompressorvärmepump för att föra bort värmen från skåpet. Innan elektriska kylskåp infördes användes isskåp.