Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool SW8 1Q WHR 1


Beställ Whirlpool SW8 1Q WHR 1 på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool SW8 1Q WHR 1 inom kategorin Kylskåp.

Produktinformation

Kylskåp SW8 1Q WHR 1 WhirlpoolÖver 350 l kapacitetKylskåp SW8 1Q WHR 1 är utformad för att erbjuda ett rymligt och praktiskt förvaringsutrymme för din mat och dryck med ett särskilt fack för... .

Kylskåp

Ett kylskåp är en hushållsapparat som används för att kyla livsmedel, läkemedel och andra varor till temperaturer mellan 0 °C och 8 °C. Kylskåp räknas som en vitvara. Moderna kylskåp använder en kompressorvärmepump för att föra bort värmen från skåpet. Innan elektriska kylskåp infördes användes isskåp.

Se gärna också

Samsung RR39M75657F/EF

Kylskå;p med smarta funktioner
Samsung RR39M75657F/EF ä;r ett kylskå;p med fiffiga funktioner. Kylskå;pet har blivit utsett till "Bä;st i test" hos Rå;d & Rö;n. Kylen har en digital inverterkompressor med flera olika driftlä;gen utifrå;n behov. Oftast har kompressorer bara två; lä;gen – start och stopp. Den digitala inverterkompressorns flera lä;gen innebä;r att kompressorn utsä;tts fö;r mindre belastning, vilket ger lä;gre energifö;rbrukning, minskat slitage och mindre buller.

Stage Lighting
LED-belysningen Stagelight, i taket och på; sidorna av kylskå;pets insida, lyser upp alla hö;rn och ger dig fullstä;ndig ö;versikt av kylskå;pets innehå;ll. Det ä;r dessutom mer energieffektivt jä;mfö;rt med konventionell belysning och genererar ett snä;llare ljus som ä;r mer behagligt fö;r dina ö;gon.

Snabb och jä;mn kyla
Genom att aktivera Power Cool blå;ser kylen intensivt kall luft i skå;pet fö;r snabb nedkylning. Nä;r aktiviteten ä;r hö;g i kö;ket så; ö;ppnas kylskå;psdö;rren lite oftare ä;n vanligt. Detta leder till att temperaturen hö;js tillfä;lligt – nå;got den hä;r kylen snabbt justerar med sitt Metal Cooling-system. 
Kylsystemet bevakar och justerar temperaturfö;rä;ndringar genom att kyla ned kylskå;pet likvä;rdigt frå;n hö;rn till hö;rn. Kall luft blå;ser ur flera munstycken på; varje hyllplan så; att maten hå;lls frä;sch lä;ngre.

Slide-in Shelf
Med hopfä;llbara och skjutbara hyllor kan du enkelt skapa utrymme som passar perfekt fö;r stö;rre flaskor och fö;rpackningar. De smarta fö;rvaringslö;sningarna strä;cker sig ä;ven till dö;rrarnas fö;rvaringsfack, som enkelt kan lyftas av och placeras efter dina ö;nskemå;l.

Luftfuktighetskontroll
Justera fuktighetsnivå;n genom att ö;ppna eller stä;nga ventilationen till grö;nsakslå;dan. Luftfuktighetskontrollen hå;ller frukt och grö;nt frä;scht ö;ver en lä;ngre period. Till exempel hå;ller de flesta grö;nsaker lä;ngre i en lite hö;gre fuktighet. Grö;nsakslå;dan ä;r stor nog att rymma de stö;rsta grö;nsakerna.

20 å;rs garanti på; kompressorn
Om du kö;per din kyl efter den 1 juli 2022 få;r du 20 å;rs garanti på; kompressorn. En indikation på; att Samsungs produkter hå;ller hö;g kvalitet.
(Garantin tä;cker bara kostnaden fö;r en ny kompressor, inte arbetskostnad eller fraktkostnad.) 

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

10

10 (X) var ett normalår som började en onsdag i den julianska kalendern.