Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool SW8 AM2Q W 2


Jämför produkt Whirlpool SW8 AM2Q W 2 online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Whirlpool SW8 AM2Q W 2 i kategorin Kylskåp här hos oss.

Produktinformation

Kylskåp SW8 AM2Q W 2 Whirlpool6TH SENSE Technology Spara energi, bevara färskheten. 6TH SENSE kylteknik som automatiskt kontrollerar och reglerar kyltemperaturen i skåpet, garanterar att din mat håller... .

Kylskåp

Ett kylskåp är en hushållsapparat som används för att kyla livsmedel, läkemedel och andra varor till temperaturer mellan 0 °C och 8 °C. Kylskåp räknas som en vitvara. Moderna kylskåp använder en kompressorvärmepump för att föra bort värmen från skåpet. Innan elektriska kylskåp infördes användes isskåp.

Se gärna också

Samsung RR39M7055B1/EF

Kylskå;p RR39M7055B1/EF Samsung

Kylskå;pet Samsung RR39M7055B1/EF har en volym på; ca 385 liter fö;rdelad på; dö;rrfack, glashyllor och rymliga lå;dor med transparent frontpanel, så; att du få;r en bra ö;verblick ö;ver dina matvaror.

Kyler alla hö;rn (All Around Cooling)
Kylsystemet bevakar och justerar temperaturfö;rä;ndringar genom att kyla ned kylskå;pet likvä;rdigt frå;n hö;rn till hö;rn. Kall luft blå;ser ur flera munstycken på; varje hyllplan så; att maten hå;lls frä;sch lä;ngre.

Snabb kyla och nedfrysning (Power Cool and Power Freeze)
Genom att aktivera Power Cool eller Power Freeze blå;ser kylen respektive frysen intensivt kall luft i skå;pet fö;r snabb nedkylning eller nedfrysning.

Den snygga designen passar perfekt ö;verallt
Samsungs kylskå;p anvä;nder en design som passar bä;nk- och skå;pdjup perfekt utan nå;gra utstickande delar.

Mindre oö;nskad frost
No Frosttekniken ö;kar luftcirkulationen vilket fö;rhindrar uppbyggnad av frost och is. Det nå;r ä;ven den instä;llda temperaturen mycket snabbare och ö;kar kylsystemets hå;llbarhet.

Digital Inverter-kompressor
Samsungs digitala inverter-kompressor har flera olika driftlä;gen beroende på; aktuellt kylbehov. Vanligtvis har standardkompressorer enbart två; lä;gen – start och stopp. Flera lä;gen gö;r att kompressorn belastas mindre, vilket ger lä;gre energifö;rbrukning, minskat slitage och mindre buller. Fö;r total sinnesro medfö;ljer 10 å;rs garanti* på; kompressorn.

Enkel fö;rvaring (Slide-in Shelf)
Med hopfä;llbara och skjutbara hyllor kan du enkelt skapa utrymme som passar perfekt fö;r stö;rre flaskor och fö;rpackningar.

Anpassa fö;rvaringen efter dina behov
Justerbara dö;rrhyllor gö;r att du kan anpassa dö;rrfö;rvaringsfacken efter dina behov. Lyft enkelt av dö;rrfacken och placera dem så; som det passar dig.

Ljust och frä;scht (Stage Lighting)
LED-belysningen Stagelight i taket och på; sidorna av kylskå;pets insida lyser upp vartenda hö;rn. Det ä;r dessutom mer energieffektivt jä;mfö;rt med konventionell belysning och genererar ett snä;llare ljus som ä;r mer behagligt fö;r dina ö;gon.

Ä;ndra luftfuktighet i grö;nsakslå;dan
Justera fuktighetsnivå;n genom att ö;ppna eller stä;nga ventilationen till lå;dan. Luftfuktighetskontrollen lå;ter frukt och grö;nt hå;llas frä;sch ö;ver en lä;ngre period. Till exempel hå;ller de flesta grö;nsaker lä;ngre i en lite hö;gre fuktighet. Grö;nsakslå;dan ä;r också; stor nog att rymma de stö;rsta grö;nsakerna.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Honeywell

Honeywell International Inc. är ett amerikanskt multinationellt konglomerat. Företaget grundades 1906. Honeywell sysslar i huvudsak med datoriserad automation inom industri- och byggbranschen. Huvudkontoret finns i Charlotte i North Carolina. Honeywell fusionerades år 1999 med Alliedsignal. Trots att Alliedsignal var två gånger större än Honeywell, bestämde man att behålla Honeywell som hela företagets namn i och med att varumärket var så välkänt.

102

102 (CII) var ett normalår som började en lördag i den julianska kalendern.