Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool AKT 8090/NE


Beställ Whirlpool AKT 8090/NE på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool AKT 8090/NE inom kategorin Spishällar.

Produktinformation

Inbyggnadshä;ll AKT 8090/NE Whirlpool Whirlpool AKT 8090/NE ä;r en keramisk spishä;ll med fyra kokzoner. Den har innovativ teknik, avancerade reglage och specialiserade material som hjä;lper dig att tillaga lä;ckra maträ;tter, minskar tillagningstiden samt guidar dig via automatiska instä;llningar.

Total kontroll på; matlagningenUpplev smidig matlagning med en kontrollpanel som ä;r praktiskt placerad på; hä;llens framkant och som har ett mycket intuitivt grä;nssnitt.På; kontrollpanelen kan du stä;lla inval av kokzon och timer.Tack vare TouchControl har du den exakta kontrollen ö;ver din hä;ll. Sensorns effektreglering klarar sig utan de 10 faserna på; de flesta rattar och mö;jliggö;r dä;rmed enklare rengö;ring och skö;tsel av din hä;ll.

TrygghetAv sä;kerhetsskä;l har hä;llen automatisk avstä;ngningsfunktion. Om samma effektinstä;llning anvä;nds under en lä;ngre tid stä;ngs kokzonen av automatiskt.

Spishä;llen har också; restvä;rmeindikator som fö;rblir tä;nd tills kokzonen svalnat efter att du stä;ngt av den. En knappspä;rr anvä;nds fö;r att lå;sa alla spishä;llens reglage utom på;/av-knappen. .

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Fläkt

Fläkt var även en benämning på Svenska Fläktfabriken. En fläkt är en konstruktion avsedd att förflytta gas. Fläkten består oftast av en motor som roterar ett antal vingliknande blad. Vid rotation av bladen uppstår ett undertryck på ena sidan och motsvarande övertryck på den andra sidan, varpå gasblandningen sätts i rörelse. Enklare fläktkonstruktioner används ofta för kylning, till exempel i datorer. Fläktar för byggnader kan delas upp i radial-, axial- och kammarfläktar. De olika fläktarna har olika karaktäristika egenskaper vilket gör dem lämpliga för olika tillämpningar. Radialfläktar är oftast förekommande i ventilationssystem i byggnader då de kan generera förhållandevis höga tryck vid relativt låga flöden. Axialfläktar används med fördel i de sammanhang då stora luftmängder behöver förflyttas. Inom gruvindustrin används till exempel ofta axialfläktar, ofta seriekopplade, då detta ger möjlighet till att flytta stora luftmängder även vid höga tryck. Kammarfläktar är tvärställda radialfläktar, och tar på så sätt mindre plats, varför de ofta används då utrymme är en begränsande faktor. Detta medför dock en lägre verkningsgrad vilket leder till högre elanvändning.