Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool FT M11 82 EU


Beställ Whirlpool FT M11 82 EU på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool FT M11 82 EU inom kategorin Torktumlare.

Produktinformation

Torktumlare FT M11 82 EU WhirlpoolDenna torktumlare från Whirlpool har en värmepump som effektivt återuppvärmer luften i enheten och avsevärt minskar energiförbrukningen.Förbättrad energieffektivitetMed... .

Se gärna också

Husqvarna QT48S92B

Vä;rmepumpstumlare med plats fö;r 9 kg

Torktumlare QT48S92B frå;n Husqvarna med vä;rmepumpsteknik uppnå;r oö;verträ;ffad energieffektivitet med upp till 40 % energibesparing. Tumlaren har invertermotor och en kapacitet fö;r 9 kg tvä;tt. Den har en panel med text på; svenska och symboler.
Tumlaren har elektronisk fuktavkä;nning – programmet avslutas automatiskt utan onö;dig elfö;rbrukning. Den har ä;ven tidsstyrda torkprogram som tillä;gg till de automatiska.

Invä;ndig belysning
Torktumlaren har belysning i trumman fö;r optimal synlighet nä;r du lastar i och ur din tvä;tt.

Skrä;ddarsydda torkcykler, anpassade efter dina behov
Med DelicateDry justeras temperatur och rö;relse efter materialet som torkas fö;r att ge ett perfekt resultat. Det gö;r ä;ven att klä;derna hå;ller lä;ngre.

Lä;gre temperatur, skonsammare torkning
GentleDry torkar din tvä;tt på; halva temperaturen jä;mfö;rt med en konventionell torktumlare. På; så; sä;tt utsä;tts inte klä;derna fö;r onö;dig vä;rme.

Fä;rre skrynklor
Husqvarnas skonsamma och specialdesignade ProTex-trumma tar hand om dina klä;der på; bä;sta sä;tt. Den mö;nstrade trumman ger ett effektivt luftflö;de och klä;derna trasslar inte ihop, vilket ger fä;rre skrynklor och veck.
Reverserande trumgå;ng hå;ller också; isä;r klä;derna och motverkar skrynklor. 

AutoAdjust – smidiga torkprogram
Torktumla med AutoAdjusts lå;gtemperaturtorkning. Smarta sensorer i torktrumman kä;nner av plaggens fukthalt och anpassar programmet dä;refter – så; att inget tumlas i onö;dan. Med lå;gtemperaturtorkning kan du spara upp till 50 % av energin jä;mfö;rt med vanlig torktumling.

Torka bomull och syntetmaterial samtidigt med Mix EasyDry
Torka bomull och syntetmaterial i samma torkcykel med Mix EasyDry. Blandad tvä;tt torkas jä;mt och effektivt – vilket betyder mindre att sortera och mer tid ö;ver fö;r dig.

Fö;rdrö;jd start
Med fö;rdrö;jd start kan du kö;ra torkprogrammet vid den tid du fö;redrar genom att automatiskt stä;lla in starttiden fö;r ditt torkprogram.

Speciella torkprogram
Bland torkprogrammen hittar du Sä;ngklä;der, Bomull Eco, Bomull, Fintvä;tt, Denim, Lä;ttstruket, Mix EasyDry, Uppfrä;schning, Sportwear, Syntet, Tid samt Ull.

Tillbehö;r
Avloppsslang medfö;ljer och du kan kö;pa till monteringssats fö;r tvä;ttpelare.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Gift

Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är dödliga i alltför stora koncentrationer. Med undantag av cancerframkallande gifter där varje molekyl teoretiskt kan omvandla en cell i riktning mot en cancercell är alla gifter ofarliga i tillräckligt låg koncentration. Om 20 gram eller mindre av ett ämne är dödligt för en normalt byggd vuxen räknas det som ett gift för människor. Ämnen som huvudsakligen är giftiga för foster kallas teratogener. Miljögifter är för naturen främmande ämnen, xenobiotika, som i viss koncentration har en negativ inverkan på levande organismer. Dessa gifter är fettlösliga och anrikas därför lätt i fettvävnad hos djur och växter. Vattenlösliga gifter anrikas inte då de lämnar djurkroppen med urinen och snabbt späds ut i naturen. Miljögifter härstammar ofta från industrier, vattenrening, bekämpningsmedel och förbränningsprocesser. Alla djur, svampar och växter tillverkar gifter för att försvara sig mot mikroorganismer som försöker äta dem. Människans kroppsvätskor innehåller defensiner som är giftiga för bakterier och ribonukleaser som klyver RNA-virus. En hel del djur, växter och svampar producerar dessutom gifter som avskräcker djur från att äta dem. Gifterna härmar eller blockerar ett signalämne i kroppen och gör att den signalen blir extra stark eller hindrar till exempel nervsignaler till kroppens muskler vilket på så sätt förlamar dem. LD50, av det engelska uttrycket lethal dose (letal = dödlig) 50 %, är ett mått som används inom medicinsk vetenskap för att ungefärligen ange hur giftig en substans är, den dos som bör döda 50% av försöksdjuren. Innan narkotikalagstiftningen fanns klassades det vi i dag kallar narkotika som gift, och straffansvar för spridning reglerades fram till 1923 i Giftstadgan.

M11

M11 kan syfta på: M11 (motorväg) – en mororväg i Storbritannien M11 (motorväg) – en motorväg i Irland M11 – en motorväg i Ryssland mellan Moskva och Sankt Petersburg, se Lista över motorvägar i Ryssland M11 – en öppen stjärnhop i stjärnbilden Skölden, se Vildandshopen M11 (spårvagn) – littera på en spårvagnstyp i Norrköping HMS M11 – minröjningsfartyg sjösatt 1940 HMS Styrsö (M11) – minröjningsfartyg sjösatt 1996

1582

1582 (MDLXXXII) var ett normalår som började en måndag i den julianska kalendern. I den gregorianska kalendern, som antogs detta år, följde slutet av året mönstret för normalår som börjar en fredag. I bland annat de flesta italienska stater, Polen och Spanien infördes den gregorianska kalendern så att torsdagen den 4 oktober följdes av fredagen den 15 oktober. En del länder, såsom Belgien och Frankrike, bytte kalender senare detta år. I många delar av världen behöll man den julianska kalendern längre och inte förrän 1929 hade hela världen övergått till den gregorianska, men vissa ortodoxa trossamfund använder den fortfarande.

Eureka

Eureka kan syfta på: Eureka ("Jag har funnit det") - ett uttryck, se "Heureka! - Jag har funnit det!" Eureka (TV-serie) – en humoristisk science fiction-serie från 2006, skapad av Andrew Cosby och Jaime Paglia 5261 Eureka – en trojansk asteroid till planeten Mars Eureka (dikt) – en dikt av Edgar Allan Poe från 1848 Eureka Tower – en skyskrapa i Australien EUREKA Prometheus Project – ett projekt som syftade till att utveckla förarlösa fordon Eureka Aerospace – ett amerikanskt företag bildat 2001 Eureka (organisation) – en mellanstatlig organisation för forskning och utveckling Eureka TV – en tysk TV-kanal 1987–1988

Torktumlare

Torktumlare används för att torka blöta kläder efter att de har tvättats. En torktumlare påminner oftast till utseendet om en tvättmaskin och brukar normalt också placeras i närheten av en sådan. I vissa fall monteras till och med torktumlaren ovanpå tvättmaskinen om det är brist på utrymme. Denna typ av anordning med tvättmaskin och torktumlare ovanpå varandra kallas tvättpelare. I likhet med en tvättmaskin är en torktumlare försedd med en liggande "trumma" som kläderna placeras i. Trumman snurrar med den blöta tvätten medan varmluft blåses in i trumman. På detta sätt blir kläderna efter ett tag torra. Man skiljer på frånluftstumlare, kondenstumlare och värmepumpstumlare. En frånluftstumlare ansluts till ventilation och släpper därigenom ut all fukt. En kondenstumlare kondenserar vatten från luften innan den släpps ut och behöver därför inte kopplas till ventilation. Vattnet från en kondenstumlare samlas i en tömbar tank eller så ansluts maskinen till avlopp. Den mest miljövänliga torktumlaren är däremot utrustad med en värmepumpsenhet. Värmepumpsteknologin gör att man kan torka på lägre temperaturer och på så sätt spara energi. Med låg energiförbrukning sänks även kostnaderna för torkningen, vilket annars är en väldigt energikrävande och dyr process.