Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool FT M22 9X2B EE


Jämför produkt Whirlpool FT M22 9X2B EE online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Whirlpool FT M22 9X2B EE i kategorin Torktumlare här hos oss.

Produktinformation

Mycket rymlig vä;rmepumpstumlare FT M22 9X2B EE ä;r en rymlig torktumlare frå;n Whirlpool. Den har en kapacitet på; hela 9 kg.

Tack vare sin vä;rmepumpsteknik blir den mycket energieffektiv. Anvä;ndarvä;nligDu gö;r enkelt instä;llningarna via en elektronisk panel med stor display och vred.

Hä;r finns LED-indikator fö;r fullt filter och indikator fö;r cykelns slut. Du kan också; se hur lå;ng tid som å;terstå;r av det aktuella torkprogrammet.

6th SenseTumlarens 6th Sense-teknik kä;nner av hur mycket tvä;tt du lastat i och stä;ller in lä;mplig tid fö;r torkcykeln, vilket garanterar ö;nskad torkningsnivå;. Hä;rmed optimeras bå;de tid och energi.

Energisnå;l vä;rmepumpsteknikTumlaren har utrustats med den mycket energisnå;la vä;rmepumpstekniken. Det innebä;r att en vä;rmepump å;teruppvä;rmer luften i tumlaren och dä;rmed minskar energifö;rbrukningen avsevä;rt.

Skonsam och effektiv torkning av olika typer av tvä;ttTrumman ä;r i rostfritt stå;l och har ett speciellt mö;nster samt en lyftteknik som ger perfekta torkresultat och utmä;rkt hantering av alla typer av plagg.Nä;r du ska torka jeans kan du vä;lja ett speciellt torkprogram som ä;r framtaget fö;r att torka grova jeans effektivt men skonsamt.Med ett program fö;r stora plagg och textilier blir ä;ven dina stö;rre tvä;ttladdningar perfekt torra.Dessutom finns program fö;r sportklä;der och siden. Freshcare+Med Whirlpools FreshCare+ blir det mö;jligt att njuta av mjuka nytvä;ttade plagg - som doftar frä;scht - i upp till 6 timmar efter tvä;ttprogrammets slut.

Nä;r maskinen tvä;ttat klart tumlas tvä;tten varsamt i regelbundna intervall, i kombination med å;nga som sprutas in i trumman. Detta gö;r att de fuktiga textilierna bå;de luftas och mjukas upp, och det fö;rhindrar då;lig lukt och skrynklor.

Woolmark BlueTorktumlaren har få;tt Woolmark Blue-certifiering fö;r att den klarar av att torka ylle på; ett skonsamt sä;tt. Tyst gå;ngDen hä;r tumlaren ä;r designad fö;r att hå;lla en vä;ldigt lå;g ljudnivå; och ge dig lugn och ro i tvä;ttstugan.

SenseInverter MotorTorktumlaren har en hö;geffektiv motor som jobbar med variabel hastighet. Det ä;r perfekt fö;r fibrerna i plaggen och ger ett bä;ttre resultat.

Nä;r tiden ä;r knappDu har mö;jlighet att stä;lla in hur lä;nge du vill att torktumlaren ska torka. Dessutom finns mö;jlighet att schemalä;gga starten av torkningen fö;r att det ska stä;mma med din dagsplanering.

Starten kan fö;rdrö;jas 1-24 timmar. Nä;r du investerar i den hä;r vä;rmepumpstumlaren få;r du fem å;rs garanti. .

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Gift

Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är dödliga i alltför stora koncentrationer. Med undantag av cancerframkallande gifter där varje molekyl teoretiskt kan omvandla en cell i riktning mot en cancercell är alla gifter ofarliga i tillräckligt låg koncentration. Om 20 gram eller mindre av ett ämne är dödligt för en normalt byggd vuxen räknas det som ett gift för människor. Ämnen som huvudsakligen är giftiga för foster kallas teratogener. Miljögifter är för naturen främmande ämnen, xenobiotika, som i viss koncentration har en negativ inverkan på levande organismer. Dessa gifter är fettlösliga och anrikas därför lätt i fettvävnad hos djur och växter. Vattenlösliga gifter anrikas inte då de lämnar djurkroppen med urinen och snabbt späds ut i naturen. Miljögifter härstammar ofta från industrier, vattenrening, bekämpningsmedel och förbränningsprocesser. Alla djur, svampar och växter tillverkar gifter för att försvara sig mot mikroorganismer som försöker äta dem. Människans kroppsvätskor innehåller defensiner som är giftiga för bakterier och ribonukleaser som klyver RNA-virus. En hel del djur, växter och svampar producerar dessutom gifter som avskräcker djur från att äta dem. Gifterna härmar eller blockerar ett signalämne i kroppen och gör att den signalen blir extra stark eller hindrar till exempel nervsignaler till kroppens muskler vilket på så sätt förlamar dem. LD50, av det engelska uttrycket lethal dose (letal = dödlig) 50 %, är ett mått som används inom medicinsk vetenskap för att ungefärligen ange hur giftig en substans är, den dos som bör döda 50% av försöksdjuren. Innan narkotikalagstiftningen fanns klassades det vi i dag kallar narkotika som gift, och straffansvar för spridning reglerades fram till 1923 i Giftstadgan.

Coffee

Coffee kan syfta på: Coffee – en ögrupp i Belize, se Riders Cays Coffee (1997) – en svensk kortfilm från 1997 av Dean Tomkins Coffee (2013) – en brittisk/svensk kortfilm från 2013 av Robert Rif Coffee & TV – den brittiska alternativa rockgruppen Blurs tjugoförsta singel, utgiven 1999 Coffee and Cigarettes – tre kortfilmer och en långfilm från 2003

Torktumlare

Torktumlare används för att torka blöta kläder efter att de har tvättats. En torktumlare påminner oftast till utseendet om en tvättmaskin och brukar normalt också placeras i närheten av en sådan. I vissa fall monteras till och med torktumlaren ovanpå tvättmaskinen om det är brist på utrymme. Denna typ av anordning med tvättmaskin och torktumlare ovanpå varandra kallas tvättpelare. I likhet med en tvättmaskin är en torktumlare försedd med en liggande "trumma" som kläderna placeras i. Trumman snurrar med den blöta tvätten medan varmluft blåses in i trumman. På detta sätt blir kläderna efter ett tag torra. Man skiljer på frånluftstumlare, kondenstumlare och värmepumpstumlare. En frånluftstumlare ansluts till ventilation och släpper därigenom ut all fukt. En kondenstumlare kondenserar vatten från luften innan den släpps ut och behöver därför inte kopplas till ventilation. Vattnet från en kondenstumlare samlas i en tömbar tank eller så ansluts maskinen till avlopp. Den mest miljövänliga torktumlaren är däremot utrustad med en värmepumpsenhet. Värmepumpsteknologin gör att man kan torka på lägre temperaturer och på så sätt spara energi. Med låg energiförbrukning sänks även kostnaderna för torkningen, vilket annars är en väldigt energikrävande och dyr process.