Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool FT M22 9X2B EU


Beställ Whirlpool FT M22 9X2B EU på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool FT M22 9X2B EU inom kategorin Torktumlare.

Produktinformation

Mycket rymlig värmepumpstumlareFT M22 9X2B EU är en rymlig torktumlare från Whirlpool. Den har en kapacitet på hela 9 kg.

Se gärna också

Bosch WTX8HKL9SN

Torktumlare WTX8HKL9SN Bosch

Torktumlare Bosch WTX8HKL9SN utså;gs till "Bra kö;p" hos Rå;d & Rö;n i september 2021. Torktumlaren ä;r lä;tt att anvä;nda tack vare det intuitiva anvä;ndargrä;nssnittet. AutoClean-torktumlaren har 9 kilos kapacitet och med Smart Dry och IronAssist fö;renklas torkningen då; allt sker automatiskt. WTX8HKL9SN ä;r en vä;rmepumpstumlare som på; ett energisnå;lt sä;tt å;teranvä;nder vä;rmen.

AutoClean-teknologi – upp till 95 % mindre luddborttagning
Bosch har bytt ut dö;rrfiltret mot automatisk luddborttagning, så; du behö;ver inte lä;ngre ta bort luddet efter varje gå;ng du har tumlat. Tack vare denna teknologi så; blå;ses luft i den nedre delen av torktumlaren, kondensatorn blir hela tiden avblå;st och luddet fö;rvaras tryggt i en speciell behå;llare som du bara behö;ver tö;mma efter ca. 20 gå;nger. Detta betyder upp till 95 % mindre luddborttagning fö;r dig, beroende på; tvä;ttprogram och anvä;ndande. Du få;r ett meddelande nä;r det ä;r dags att tö;mma behå;llaren.

Trå;dlö;s kommunikation mellan torktumlare och tvä;ttmaskin
Det kan vara svå;rt att vä;lja rä;tt program som passar din tvä;tt bä;st. Med Smart Dry och Home Connect så; vä;ljs torkprogrammet automatiskt baserat på; informationen frå;n det senaste tvä;ttprogrammet. Trå;dlö;s teknologi mö;jliggö;r kommunikationen mellan tvä;ttmaskin och torktumlare utan att du behö;ver nå;gon mobil eller app. Mä;ngden tvä;tt, typ av material och fuktighet avvä;gs innan torkprogram vä;ljs. Det smartaste sä;ttet att få; perfekt torkresultat.

Iron Assist – minska på; strykhö;gen med en knapptryckning
Bosch AutoClean torktumlare har en å;ngfunktion fö;r torkade plagg så; att du kan minska på; tiden du behö;ver stryka, eller kanske till och med hoppa ö;ver strykningen. Å;ngan trä;nger in i det uppvä;rmda tyget och gö;r plagget mycket slä;tare. Du kan vä;lja mellan tre olika å;ngprogram som ä;r utvalda och optimerade fö;r olika typer av tvä;tt, så; som finklä;der som ä;r anvä;nda nå;gra gå;nger eller skjortor och blusar. Ett mycket praktiskt sä;tt att skö;ta om din tvä;tt.

Lugnt i tvä;ttstugan
WTX8HKL9SN har s k AntiVibration Design. Det innebä;r att ett speciellt vibrationsskydd gö;r maskinen stabil och tystgå;ende.

Skonsam torkning
Med Sensitive Drying System torkas tvä;tten genom att varm luft varsamt strö;mmar till frå;n alla sidor. Trummans invä;ndiga yta ä;r sä;rskilt snä;ll mot textiler, och paddlarna fö;r tvä;tten fö;rsiktigt ö;ver den vå;gformade ytan. Resultatet ä;r en mjuk tvä;tt utan skrynklor.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Gift

Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är dödliga i alltför stora koncentrationer. Med undantag av cancerframkallande gifter där varje molekyl teoretiskt kan omvandla en cell i riktning mot en cancercell är alla gifter ofarliga i tillräckligt låg koncentration. Om 20 gram eller mindre av ett ämne är dödligt för en normalt byggd vuxen räknas det som ett gift för människor. Ämnen som huvudsakligen är giftiga för foster kallas teratogener. Miljögifter är för naturen främmande ämnen, xenobiotika, som i viss koncentration har en negativ inverkan på levande organismer. Dessa gifter är fettlösliga och anrikas därför lätt i fettvävnad hos djur och växter. Vattenlösliga gifter anrikas inte då de lämnar djurkroppen med urinen och snabbt späds ut i naturen. Miljögifter härstammar ofta från industrier, vattenrening, bekämpningsmedel och förbränningsprocesser. Alla djur, svampar och växter tillverkar gifter för att försvara sig mot mikroorganismer som försöker äta dem. Människans kroppsvätskor innehåller defensiner som är giftiga för bakterier och ribonukleaser som klyver RNA-virus. En hel del djur, växter och svampar producerar dessutom gifter som avskräcker djur från att äta dem. Gifterna härmar eller blockerar ett signalämne i kroppen och gör att den signalen blir extra stark eller hindrar till exempel nervsignaler till kroppens muskler vilket på så sätt förlamar dem. LD50, av det engelska uttrycket lethal dose (letal = dödlig) 50 %, är ett mått som används inom medicinsk vetenskap för att ungefärligen ange hur giftig en substans är, den dos som bör döda 50% av försöksdjuren. Innan narkotikalagstiftningen fanns klassades det vi i dag kallar narkotika som gift, och straffansvar för spridning reglerades fram till 1923 i Giftstadgan.

Eureka

Eureka kan syfta på: Eureka ("Jag har funnit det") - ett uttryck, se "Heureka! - Jag har funnit det!" Eureka (TV-serie) – en humoristisk science fiction-serie från 2006, skapad av Andrew Cosby och Jaime Paglia 5261 Eureka – en trojansk asteroid till planeten Mars Eureka (dikt) – en dikt av Edgar Allan Poe från 1848 Eureka Tower – en skyskrapa i Australien EUREKA Prometheus Project – ett projekt som syftade till att utveckla förarlösa fordon Eureka Aerospace – ett amerikanskt företag bildat 2001 Eureka (organisation) – en mellanstatlig organisation för forskning och utveckling Eureka TV – en tysk TV-kanal 1987–1988

Torktumlare

Torktumlare används för att torka blöta kläder efter att de har tvättats. En torktumlare påminner oftast till utseendet om en tvättmaskin och brukar normalt också placeras i närheten av en sådan. I vissa fall monteras till och med torktumlaren ovanpå tvättmaskinen om det är brist på utrymme. Denna typ av anordning med tvättmaskin och torktumlare ovanpå varandra kallas tvättpelare. I likhet med en tvättmaskin är en torktumlare försedd med en liggande "trumma" som kläderna placeras i. Trumman snurrar med den blöta tvätten medan varmluft blåses in i trumman. På detta sätt blir kläderna efter ett tag torra. Man skiljer på frånluftstumlare, kondenstumlare och värmepumpstumlare. En frånluftstumlare ansluts till ventilation och släpper därigenom ut all fukt. En kondenstumlare kondenserar vatten från luften innan den släpps ut och behöver därför inte kopplas till ventilation. Vattnet från en kondenstumlare samlas i en tömbar tank eller så ansluts maskinen till avlopp. Den mest miljövänliga torktumlaren är däremot utrustad med en värmepumpsenhet. Värmepumpsteknologin gör att man kan torka på lägre temperaturer och på så sätt spara energi. Med låg energiförbrukning sänks även kostnaderna för torkningen, vilket annars är en väldigt energikrävande och dyr process.