Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool ART 9812 / A+ SF


Beställ Whirlpool ART 9812 / A+ SF på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Whirlpool ART 9812 / A+ SF inom kategorin Kyl/frys-kombi.

Produktinformation

Kyl/frys att bygga inART 9812 SF från Whirlpool är en kyl/frys för helintegrering. Dörrarna är högerhängda men kan hängas om.

Se gärna också

Bosch KGN49MIEA

Kyl/frys KGN49MIEA Bosch

Två; olika klimatzoner
Att kö;pa fä;rska livsmedel ä;r en sak. Att hå;lla produkterna fä;rska ä;r en annan. VitaFresh hjä;lper dig att lagra fä;rsk mat under mycket lä;ngre tid. De behå;ller alltid de rä;tta fö;rvaringsfö;rhå;llanden tack vare två; olika klimatzoner. En zon med lå;g temperatur runt 0 °C, dä;r du hygieniskt kan fö;rvara fisk och kö;tt i två; separata lå;dor. Den andra zonen ä;r en zon med hö;gre luftfuktighet en stor lå;da speciellt utformad fö;r frukt och grö;nsaker. Luftfuktigheten i lå;dan kan stä;llas in genom två; instä;llningar fö;r att bevara vitaminer och mineraler ä;nnu bä;ttre. Det har aldrig varit lä;ttare fö;r dig att ä;ta hä;lsosamt.

Fö;rhindrar oö;nskad upptining
Fö;r att bevara matens smak och nä;ringsvä;rde bö;r den frysas ner så; fort som mö;jligt. Med den automatiska nedfrysningsfunktionen gå;r det snabbare att frysa ner maten och den redan frysta maten tinar inte upp. Frysen mä;rker av en fö;rhö;jd temperatur och justerar denna automatiskt fö;r att fö;rvara maten på; allra bä;sta sä;tt.

Separerade kylkretsar
Produkter med separata kylkretsar har mö;jlighet att styra temperaturen i kyl- och frysdelen individuellt med hjä;lp av en kontrollpanel. Det ä;r bå;de smidigt och energibesparande.

Kylen som vet hur man hå;ller kallt
Nä;r du ö;ppnar och stä;nger kylskå;pet med jä;mna mellanrum kommer temperaturen att variera inne i skå;pet. Det innebä;r då;liga nyheter fö;r dina fä;rska matvaror, men det finns en enkel lö;sning. Nä;r den ä;r aktiverad, kyler SuperCooling-funktionen snabbt nyinlagda matvaror och fö;rhindrar samtidigt att de som redan ä;r kylda vä;rms upp. Temperaturen sä;nks till 2 °C genom en knapptryckning. Detta skapar inte bara en jä;mn temperatur, men fö;rhindrar ä;ven onö;dig strö;mfö;rbrukning. SuperCooling stä;ller automatiskt tillbaka temperaturen efter ca 6 timmar.

Praktiska hyllor att lä;gga in i och ta ur
Hyllor i sä;kerhetsglas som kan dras ut till hä;lften. På; så; sä;tt kan varorna stä;llas in i och tas ut ur kylskå;pet extra smidigt. Dessutom har du en bra ö;verblick – till och med varor som hamnat lä;ngst bak syns och glö;ms inte bort.

Res bort med gott samvete, med hjä;lp av semesterlä;get
Genom att aktivera funktionen semesterlä;ge så; hå;ller sig temperaturen i kylskå;pet runt +14 °C, och temperaturen i frysen ca -18 °C. Då; skyddas frysvarorna och kylskå;pet drar inte onö;digt mycket energi.

Med LED-belysning ser du tydligt vad du har i skå;pet
LED-lampor drar mindre energi ä;n vanliga lampor. Lamporna lyser upp hela skå;pet invä;ndigt, ä;ven nä;r det ä;r fullt och blä;ndar inte.

Full flexibilitet i frysdelen
Du kan enkelt ta bort alla glashyllor i frysen och skapa mer utrymme om du till exempel behö;ver extra plats fö;r en hö;g tå;rta eller en hel kalkon.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Art

Art är ett begrepp inom biologi. I biologisk systematik delar man in närbesläktade organismerna i grupper, så kallade taxa, i en hierarki. Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets för djursort. Som exempel är lejon, tiger och katt både olika djur i vardagsspråket och olika arter i vetenskaplig mening. Närbesläktade organismer som på olika sätt är så lika varandra att artgränsen mellan dem blir oklar omnämnas som ett artkomplex. Sådana grupper förekommer bland alla typer av organismer och att dra upp distinkta gränser mellan arter kan ibland nästan vara omöjligt.

A

A [ɑː]  är den första bokstaven i det moderna latinska alfabetet.

Köksfläkt

Köksfläkt eller spisfläkt är en apparat som sitter över en spis och används för att suga ut matos. Köksfläkten har ett hölje i metall eller plast. I fläkten finns ett filter, som kan ha flera former. Antingen kan det vara platt och sitta vid öppningen, eller så kan det vara cylindriskt och sitta i lufttrumman. Fläktar har antingen ett metall-, kol- eller polyesterfilter. En köksfläkt är ett exempel på frånluft. Köksfläkt räknas som vitvara.