Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool W55TM 4110 W


Jämför produkt Whirlpool W55TM 4110 W online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Whirlpool W55TM 4110 W i kategorin Kyl/frys-kombi här hos oss.

Produktinformation

Kombinerat skåp perfekt för fritidshusetW55TM 4110 W är ett fristående kombinerat skåp med kyl och frys från Whirlpool. Kyldelen rymmer 171 och frysdelen 42 Liter.

Se gärna också

Grundig GKNE 262E40 FXRN

Kyl/frys GKNE 262E40 FXRN Grundig

Grundig 262E40 FXRN ä;r ett svart fristå;ende kombiskå;p med kyl och frys. Denna kyl/frys ä;r spä;ckad med sä;rskilda funktioner fö;r att uppfylla behoven i vå;ra nordiska hushå;ll, t ex frostskydd, filter mot då;lig lukt, Vitamin Care Zone och sä;rskild teknologi fö;r perfekt fö;rvaring av kö;tt. Vit LED-belysning ger ett behagligt ljus i kylen.

Duo-Cooling No Frost Technology – två; separata kylsystem
Tack vare de två; separata kylsystemen fö;r kyldelen och frysdelen skyddas den kylda maten frå;n uttorkning och hå;lls fä;rsk lä;ngre med hjä;lp av ö;kad fuktnivå;. Den frysta maten skyddas frå;n isbildning genom antifrost-funktionen. Du behö;ver alltså; inte frosta av den manuellt. Bortsett frå;n det arbete du slipper ger Grundigs antifrostteknik med Duo-Cooling också; lä;gre energikostnader.

Super Fresh Zone-lå;da
Genom att hå;lla temperaturen precis ovanfö;r fryspunkten hå;lls fuktigheten på; en optimal nivå; i Super Fresh Zone-lå;dan. Det innebä;r att kö;tt, fisk och mejeriprodukter bibehå;ller smak, nä;ringsinnehå;ll och frä;schö;r lä;ngre.

FullFresh+ 0 °C – minska matsvinnet
FullFresh+0°-tekniken frå;n Grundig ä;r ett fuktighetskontrollerat svalutrymme som hå;ller frukten och grö;nsakerna fä;rska lä;ngre. Det skapar de perfekta fö;rutsä;ttningarna fö;r att fö;rvara allt frå;n kö;tt till fisk eller dina favoriter frå;n mejerihyllan. På; så; sä;tt hå;ller de sig fä;rska och frä;scha upp till tre gå;nger så; lä;nge samtidigt som nä;ringsä;mnena i maten bevaras. Hur? Kall luft cirkulerar runt lå;dan så; att den bevarar den optimala temperaturen 0 °C och den rä;tta fuktnivå;n, nä;stan helt utan temperaturfö;rä;ndringar. Dessutom minskar lå;dans sä;rskilda design kondensen och fö;rbä;ttrar luftflö;det. Sammantaget fö;rhindrar det att fä;rskvarorna torkar ut. Till och med utan fö;rpackning. På; så; sä;tt kan du enkelt njuta av dagens få;ngst eller veckans ost. 

Vitamin Care Zone
Nä;r du fö;rvarar fä;rska grö;nsaker i den sä;rskilda Vitamin Care-zonen i Grundigs kylskå;p ä;r det nä;stan som att ha nyskö;rdat och nyplockat i kylen. Den inbyggda teknologin med rö;d, grö;n och blå; belysning skapar naturliga ljusfö;rhå;llanden så; att mä;ngden C-vitamin i grö;nsaker och frukt bevaras. Dina nyttiga matvaror hå;ller sig fä;rska och bevarar nyttoä;mnena lä;ngre. Du behö;ver inte handla lika ofta och få;r mindre avfall och sopor – och du sparar fö;rstå;s pengar.

Ion Fresh – joner fö;r en ren och frä;sch kyl
Alla Grundigs kylskå;p med Ion Fresh-teknologi ä;r skonsamma mot maten och din nä;sa. Fö;r att fö;rhindra otrevlig lukt och bakterier tar Grundig hjä;lp av joner. Ion Fresh-teknologin producerar negativa joner – som kan ses som ”luftens antioxidanter”. Dessa ä;r helt naturliga och finns i mä;ngder nä;ra exempelvis vattenfall eller skogar – och nu ä;ven i ditt kylskå;p! Dä;r fö;renar de sig med bakterie- och luktmolekyler och kanaliseras bort frå;n kylskå;pet genom avfrostningen. Det innebä;r att luften i kylskå;pet fö;rblir ren och att dina livsmedel hå;ller sig fä;rska lä;ngre.

Anti-Odour Filter
Det smarta kolfiltret avlä;gsnar bakterier och sä;kerstä;ller kontinuerligt mycket god hygien, skydd mot bakteriebildning och minskad lukt i kylen.

Freezer Protection
Freezer Protection-teknologin ser till att din mat fö;rblir djupfryst och att frysdelen fungerar som den ska, ä;ven om den omgivande temperaturen sjunker till -15 °C.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Honeywell

Honeywell International Inc. är ett amerikanskt multinationellt konglomerat. Företaget grundades 1906. Honeywell sysslar i huvudsak med datoriserad automation inom industri- och byggbranschen. Huvudkontoret finns i Charlotte i North Carolina. Honeywell fusionerades år 1999 med Alliedsignal. Trots att Alliedsignal var två gånger större än Honeywell, bestämde man att behålla Honeywell som hela företagets namn i och med att varumärket var så välkänt.