Produktinformation

Luftfuktare HU-430CWA HUMIDIFIER Wilfa Wilfa HU-430CWA MOIST C – fö;r ditt hem, dina vä;xter och ditt vä;lmå;ende. En luftfuktare som fö;rvandlar och fö;rbä;ttrar ditt inomhusklimat.

MOIST Cluftfuktare fö;r ett bä;ttre inomhusklimatHU-430CWA MOIST C ä;r en luftfuktare fö;r bå;de dig och dina vä;xter! Fö;rhindra frissigt hå;r, torr och irriterad hud och kliande ö;gon genom att anvä;nda en luftfuktare fö;r att fö;rbä;ttra din miljö; Speciellt vinterluften ä;r torr bå;de ute och inne, vilket bland annat kan ge upphov till ett antal bekymmer som irriterade luftvä;gar, problem med hå;r och hud, samt en ö;kad mottaglighet fö;r infektioner och fö;rkylningar.

Vi kan inte gö;ra nå;got å;t ​​utomhusluften, men det finns ett enkelt sä;tt att fö;rbä;ttra inomhusatmosfä;ren. Ett bra inomhusklimat har en positiv effekt på; hä;lsan och en luftfuktare kommer att motverka symtom frå;n torr luft så;som torra vä;xter och sprickor i golv och vä;ggar.

Ultrasonisk luftfuktare med WiFi funktion och LED displayMoist C med ultrasonisk teknik levererar hö;g å;ngkapacitet och avger en fin å;nga som lä;tt absorberas i luften fö;r att uppnå; det perfekta inomhusklimatet. Med WiFi funktionen kan du koppla upp luftfuktaren på; ditt nä;tverk vilket ger dig full kontroll på; luftfuktigheten vart du ä;n ä;r (WiFi connected smart app anvä;nder 2,4GHz WiFi – Google Assistant & Amazon Alexa).

LED displayen på; luftfuktaren ger dig en tydlig ö;verblick ö;ver instä;llningarna och fuktighetsnivå;n i rummet. KapacitetLuftfuktaren avger 370 ml å;nga per timma och passar utmä;rkt fö;r rum som ä;r upp till 50 m2.

Automatisk fuktkontrollMoist C har en elegant design med en mycket anvä;ndarvä;nlig touchpanel. Med funktionen automatisk fuktkontroll kan du enkelt och bekvä;mt stä;lla in ö;nskad luftfuktighet och luftfuktaren kommer automatiskt att reglera fuktutslä;ppningshastigheten fö;r att uppnå; ö;nskad luftfuktighet.

Varm eller kall å;ngaLuftfuktaren lå;ter dig vä;lja mellan varm (PTC-uppvä;rmning) eller kall å;nga och med justerbar ventilering kan du ä;ven styra riktningen på; å;ngan. Rikta in den fö;r jä;mn spridning i rummet eller lå;t kanske din kä;raste vä;xt få; lite extra uppmä;rksamhet.

Enkel på;fyllning av vattenVattentanken på; 4,3 liter kan antingen fyllas på; uppifrå;n eller genom att lyfta ut den inre behå;llaren fö;r en enkel på;fyllning. Luftfuktaren stä;nger av sig automatiskt nä;r vattentanken tas bort frå;n basen och nä;r vattentanken ä;r tom.

Plasmafunktion och keramiskt filter hå;ller vattnet rentLuftfuktarens plasmafunktion avlä;gsnar luftburna bakterier och obehaglig lukt i rummet medans det keramiska filtret mjukar upp och renar ditt vatten. Det keramiska filtret gå;r att rengö;ra och ä;r och å;teranvä;ndbart.

Nattlä;ge och timerLå;t inte din nattsö;mn stö;ras av luftfuktaren, med nattlä;get kan du stä;nga av displayen på; din luftfuktare så; du inte stö;rs av ljuset. Den inbyggda timern lå;ter dig dessutom vä;lja mellan 12 olika timerinstä;llningar (12 timmar) och efter ö;nskad tid så; kommer luftfuktaren automatiskt stä;nga av sig.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaror24.se 2024