Produktinformation

Spis CCS45405VN Elvita Elvita CCS45405VN ä;r en på;litlig smal vit spis som ä;r enkel att anvä;nda och har en mä;ngd praktiska funktioner. Med en bredd på; 497 mm, hö;jd på; 850-940 mm och djup på; 598 mm passar spisen bra i de flesta kö;k.Spisen har vredkontroller fö;r enkel anvä;ndning.

Enkelt att laga stora och varierade må;ltiderMed fyra tillagningszoner och en ugnskapacitet på; 74 liter kan du laga stora må;ltider på; ett bekvä;mt sä;tt. Spisen har en konventionell ugn som nå;r en maximal temperatur på; 275 °C, vilket ger dig mö;jlighet att laga en mä;ngd olika rä;tter.Matlagning gå;r mycket snabbare med HighLight-hä;llen då; den vä;rms upp på; ett snabbt sä;tt.

Zonerna med HighLight-funktion ä;r mer effektiva och har lä;gre energifö;rbrukning jä;mfö;rt med konventionella keramikhä;llar. Perfekt pizza med pizzafunktionenUgnens pizzafunktion ä;r det ultimata verktyget fö;r att laga den perfekta pizzan.

Denna funktion anvä;nder hö;g temperatur fö;r att grä;dda pizzan på; mycket kort tid och ger en saftig botten. En sä;ker och praktisk spisSpisens glaskeramikhä;ll har fyra olika kokzoner, vilket gö;r det mö;jligt fö;r dig att vä;lja den mest lä;mpliga zonen fö;r att laga mat.

Restvä;rmeindikatorn på; spisen varnar dig nä;r plattan fortfarande ä;r varm efter matlagning, vilket ä;r en viktig sä;kerhetsfunktion. Dessutom har ugnen en lä;ttrengjord emalj och ett barnlå;s på; ugnsluckan fö;r extra sä;kerhet.Ugnsluckan klarar en belastning på; 20 kg utan att spisen tippar.

WaterCleanUgnsrengö;ring med hjä;lp av å;nga ä;r en praktisk och effektiv metod som hå;ller ugnen ren och frä;sch. Allsidig spis med viktiga tillbehö;rMedfö;ljande tillbehö;r ä;r alltid en viktig faktor att ta hä;nsyn till nä;r man vä;ljer en spis.

Elvita CCS45405VN levereras med två; bakplå;tar, en 7 cm djup lå;ngpanna och ett grillgaller, vilket gö;r det enkelt att laga en mä;ngd olika rä;tter. Den djupa lå;ngpannan ä;r perfekt fö;r att tillaga stö;rre mä;ngder mat.

Gallret anvä;nder du fö;r att stä;lla mindre formar på;, eller fö;r grillning och ugnsstekning. De två; bakplå;tarna ger också; flexibilitet vid tillagning av bakverk och annan mat i ugnen.

Med dessa medfö;ljande tillbehö;r ä;r Elvita CCS45405VN en må;ngsidig spis som kan anvä;ndas fö;r att laga en mä;ngd olika rä;tter. AnslutningNä;r du kö;per denna Elvita-spis fö;r 400 V kommer den med en kabel och kontakt monterad.

Detta kallas fö;r en Perilex-kontakt. Fö;r att installera spisen behö;ver du ha ett Perilex-uttag i ditt kö;k.

NOLLA behö;ver inte dras fram.Perilex ä;r konstruerat fö;r att klara hö;ga strö;mstyrkor och ä;r mer robust ä;n vanliga vä;gguttag. Ä;r du osä;ker angå;ende installationen bö;r du kontakta en certifierad elektriker fö;r att sä;kerstä;lla att installationen gö;rs korrekt och i enlighet med gä;llande standarder och fö;reskrifter.

Spisar från andra varumärken

Bosch - PRP6A6B70S

Spisar från Bosch

Missa inga bra priser på Spisar från Bosch.
Cylinda S6162KV

Spisar från Cylinda

Se produkter inom Spisar från Cylinda.
Elvita CCS4523V

Spisar från Elvita

Visa produkter inom Spisar från Elvita.
Husqvarna QSI7134W

Spisar från Husqvarna

Visa produkter inom Spisar från Husqvarna.
Gasspis 110cm TR4110P1 Creme

Spisar från Smeg

Missa inga bra priser på Spisar från Smeg.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Vitvaror24.se 2024