Sidan innehåller annonslänkar
Bosch

Bosch PUE611BB6E

Kontrollera pris

Läs mer och köp

Inbyggnadshä;ll PUE611BB6E Bosch

Bosch PUE611BB6E ä;r en 60 cm bred induktionshä;ll utan ram. Den har fyra kokzoner, 17 effektlä;gen och EasyTouch-kontrollpanel.

Enkel manö;vrering
Med den nya panelen ä;r det lä;tt att reglera vä;rmezonerna– endast effekten behö;ver stä;llas in.Kontrollpanelen kan spä;rras fö;r att fö;rhindra att instä;llningar ä;ndras av misstag.Om du av misstag skulle rå;ka stä;nga av hä;llen, så; behå;ller den alla tidigare instä;llningar om du slå;r på; den igen inom 4 sekunder.

Snabbare matlagning, lä;gre energifö;rbrukning
Induktionshä;llar vä;rmer bara dä;r det behö;vs – direkt på; grytans botten. Det ä;r sä;kert, bekvä;mt och gå;r snabbt att reglera temperaturen. Dessutom kokar två; liter vatten upp dubbelt så; snabbt på; en induktionshä;ll ä;n på; en glaskeramikhä;ll. Du sparar på; så; sä;tt massor av energi.

QuickStart – kom igå;ng snabbt med matlagningen
QuickStart-funktionen kä;nner av var kokkä;rlet ä;r placerat och visar automatiskt rä;tt matlagningszon på; displayen. Endast effektlä;ge behö;ver då; vä;ljas och du kan bö;rja med matlagningen på; en gå;ng.

Kickstarta din matlagning
Nä;r du vill tillaga enkla må;ltider ä;nnu snabbare kan PowerBoost hjä;lpa till. PowerBoost ö;kar kraften med upp till 50 %. Denna praktiska funktion ger en kraftfull och ultrasnabb uppvä;rmning. Anvä;nd den på; din induktionshä;ll fö;r att koka stora mä;ngder vatten och vä;rm nä;stan 35 % snabbare jä;mfö;rt med den hö;gsta effektnivå;n.

ReStart kommer ihå;g dina kontrollinstä;llningar
Om nå;got gå;r fel eller kokar ö;ver stä;nger spishä;llen av sig sjä;lv automatiskt och sparar den senast valda instä;llningen. Det betyder att du enkelt kan rengö;ra och sedan å;terstä;lla instä;llningarna med en knapptryckning.

Timer med avstä;ngningsfunktion per kokzon
Kokzonen stä;ngs av vid slutet av den instä;llda tiden (t ex nä;r du kokar ä;gg).


Beställ Bosch PUE611BB6E på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Bosch PUE611BB6E inom kategorin Spishällar.

Kategori: Spishällar
Artikelnummer: 117984
Visa fler