VOCOlinc Smart sensor Homekit VS1-1


Jämför produkt VOCOlinc Smart sensor Homekit VS1-1 online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten VOCOlinc Smart sensor Homekit VS1-1 i kategorin Larm övervakning här hos oss.

Produktinformation

Smart sensor Homekit VS1-1 VOCOLINCKompakt designSmart Dörr/Fönster sensor som enkelt kan installeras på de flesta fönster och dörrar tack vare dess kompakta design.Fungerar med Apple HubOm du har... .

Se gärna också

Sikkerthjem Larmsystem Lägenhetspaket

Larmsystem Lä;genhetspaket S6evo Sikkerthjem

Perfekt fö;r mindre bostä;der
Lä;genhetspaketet ä;r den perfekta utgå;ngspunkten fö;r larmskydd av mindre bostä;der, lä;genheter och fritidshus. S6evo bringar det klassiska larmsystemet till helt nya hö;jder och lä;gger nu också; till smarta hemfunktioner som ger dig helt ny kontroll ö;ver ditt hem. Viktigt Krä;ver en Internetanslutning på; installationsplatsen.

Så; mycket mer ä;n bara ett larm
S6evo tar det klassiska larmsystemet till helt nya hö;jder och inkluderar nu också; smarta hemfunktioner som ger dig helt ny kontroll ö;ver ditt hem. Tack vare internetanslutningen sker allt i realtid och synkroniseras ö;ver alla anvä;ndares smartphones. Systemet uppdateras automatiskt med de senaste sä;kerhetsuppdateringarna och funktionerna, så; du kan alltid kä;nna dig trygg och se till att du njuter fullt ut av ditt S6evo-system. Och allt ä;r helt gratis.

Fö;rdubbla sä;kerheten med WiFi och SMS
S6evo erbjuder SMS-backup som automatiskt tar ö;ver i hä;ndelse av bristande internetanslutning.
SMS-funktionen lå;ter dig ä;ven ta emot meddelanden frå;n S6evo nä;r du befinner dig i utlandet och har valt att stä;nga av mobildata på; din mobiltelefon.

Anslut enkelt extra tillbehö;r
Det ä;r enkelt och intuitivt att lä;gga till nya tillbehö;r ansluter till systemet genom att du helt enkelt skannar QR-koden på; tillbehö;ren med din mobiltelefon. QR Connect gö;r det inte bara enkelt och snabbt att ansluta nya tillbehö;r. Det eliminerar också; helt risken fö;r att externa trå;dlö;sa signaler lagras felaktigt i system, vilket du kanske kä;nner till frå;n ä;r andra trå;dlö;sa larmsystem.

Lä;gg till fler anvä;ndare
Du kan enkelt och utan begrä;nsning lä;gga till anvä;ndare och larmmottagare i ditt S6evo-system. Du kan sjä;lvklart också; vä;lja hur mycket å;tkomst de ska få;.

Smart hem
S6evo lå;ter dig också; ta kontroll ö;ver ditt hem. Anslut en eller flera SmartPlugs till din S6evo och anvä;nd dina elektriska apparater direkt frå;n din mobiltelefon eller S6evo-fjä;rrkontroll. Tä;nd t.ex. lamporna vid huvuddö;rren innan du gå;r in eller slå;r på; radion nä;r du ä;r ute så; att alla inbrottstjuvar tror att det ä;r nå;gon hemma.

SmartControl med autopilot
Sä;tt ditt S6evo™-system på; autopilot. Skapa automatiserade regler och lå;t S6evo automatiskt slå;s på; eller av vid bestä;mda tidpunkter. Slå; på; och stä;ng automatiskt av dina elektriska apparater, som t.ex. lampor. Eller gö;r bå;da delarna!

Husdjur ä;r vä;lkomna - men inte tjuvar
Vi ä;r må;nga som ä;lskar djur. S6evo-rö;relsesensorerna ä;r utformade till att ignorera husdjur upp till ca. 25 kg. Det betyder i praktiken att larmet inte kommer att gå; nä;r en katt eller medelstor hund passerar en sensor. Stö;rre hundar eller katter som kan hoppa upp på; mö;bler framfö;r sensorn kommer dock att aktivera sensorerna. Dä;rfö;r rekommenderar vi istä;llet att du sä;krar upp med ö;ppningskontakter i hem med stora hundar.

Videoö;vervakning direkt på; din mobil
Med S6evo kan du utö;ka ditt larmsystem med HD-videoö;vervakning. Anslut SmartCams till ditt S6evo-system och hä;ng med var du ä;n ä;r på; din mobiltelefon. Med ett microSD-minneskort i dina SmartCams kan du ä;ven visa inspelningshistorik upp till 14 dagar tillbaka i tiden. SmartCam till S6evo finns bå;de inomhus och utomhus - bå;de med mö;rkerseende, rö;relsedetektering och videokryptering som skyddar din integritet.

Ingen prenumeration eller extra avgifter
Med S6evo slipper du må;nadsabonnemang, vä;ktaravgifter och alla andra avgifter som du upplever med andra larmfö;retag. Nä;r du har kö;pt och betalat ditt S6evo-system ä;r det ditt och du behö;ver inte betala fö;r att systemet ska fungera. All support ä;r gratis. Det ä;r endast om du vä;ljer att sä;tta in ett SikkertHjem SIM-kort i SMS backup-systemet som du må;ste betala utö;ver priset fö;r systemet.

Automatiska uppdateringar
Ditt system uppdateras kontinuerligt - ä;ven efter att du har kö;pt det. S6evo-appen på; din mobiltelefon uppdateras också; kontinuerligt och helt automatiskt. På; så; sä;tt ä;r du alltid sä;ker på; att du har de allra senaste funktionerna.

Paketet innehå;ller
1 x SmartBox
1 x SmartPad
1 x Nyckelbricka
1 x Fjä;rrkontroll
1 x Ö;ppningskontakt
1 x Rö;relsesensor - Djur immun <25kg.
1 x Strö;mfö;rsö;rjning till SmartBox
1 x Laddare till SmartPad
1 x 1-meter Ethernet-kabel
1 x Quick Setup Guide
3 x Dubbelsidig preventiv larmdekal
1 x Skruvar och rawlplugs

Läs mer

Från kunskapsbanken

Smart

Smart kan avse: Smart (personbil) – en personbil utvecklad av Mercedes-Benz. SMART-1 – en svensktillverkad rymdsond SMART (målformulering) – ett målformuleringssätt inom projektledning S.M.A.R.T. – ett protokoll för diagnostisering av hårddiskar. Smart (TV-serie) – en amerikansk komediserie från 1965. Smart Bensinstation

Övervakning

Övervakning är den verksamhet som utövas när någon kontrollerar något som pågår. Begreppet används bland annat för offentliga eller privata institutioners kontroll över vad enskilda eller grupper av individer sysslar med. Traditionellt har övervakning använts av polisen för att följa upp göranden av kriminella och av säkerhetspolisen för att följa personer som klassas som säkerhetsrisker. Med ny teknik har dock massövervakning möjliggjorts som inte bara övervakar redan utpekade riskpersoner utan mer eller mindre alla med syfta att hitta potentiella personer.