Sidan innehåller annonslänkar

Whirlpool FT M22 8X2B EU


Jämför produkt Whirlpool FT M22 8X2B EU online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Whirlpool FT M22 8X2B EU i kategorin Torktumlare här hos oss.

Produktinformation

Energisnål värmepumpstumlare med 6th SenseWhirlpool FT M22 8X2B EU är en kondenstorktumlare med kapacitet för upp till 8 kg - allt utrymme du behöver för din tvätt. Med sin energiklass A++ kan... .

Se gärna också

Samsung DV80T6220LH/S4

Torktumlare DV80T6220LH/S4 Samsung

Samsung DV80T6220LH/S4 ä;r en torktumlare som med vä;rmepumpsteknik på; ett energieffektivt vis å;teranvä;nder vä;rmen.

Intelligent torktumling med AI-styrning
Torka tvä;tten enkelt och effektivt med AI-styrning. Den anpassar torktumlingen genom att komma ihå;g dina vanor, fö;reslå; program och visa lä;glig information. SmartThings-appen ger dig rå;d om program, planering och felsö;kning. Och den vä;ljer det perfekta torkprogrammet fö;r olika tvä;tt cykler. Eliminerar bakterier Hygiene Care Fö;rhindrar ansamling av bakterier, kvalster och allergener på; klä;der och andra artiklar så;som sä;ngklä;der och mjuka leksaker. Programmet Hygiene Care steriliserar bå;de torra och vå;ta artiklar* utan att det på;verkar torkresultatet. Genom att anvä;nda hö;ga temperaturer vid torkningen eliminerar den 99 % av alla bakterier.

Ö;ppnas hur du vill tack vare vä;ndbar lucka 
Vä;lj vilken riktning den vä;ndbara luckan ö;ppnas i så; att det passar layouten i ditt hem. Bara ä;ndra vilken sida luckan ö;ppnas på; så; att den passar utrymmet, vad som finns runtomkring och hur du gö;r saker. Det innebä;r också; att vä;ggarna inte kommer i vä;gen! Och den ä;r genomskinlig*, så; du kan se vad som finns inuti med bara ett ö;gonkast.

Veckfria klä;der Wrinkle Prevent
Hå;ll dina torkade klä;der fria frå;n veck utan att stryka. Vä;lj bara Wrinkle Prevent så; vä;nder den då; och då; på; trumman utan vä;rme i upp till 180 minuter efter att torkprogrammet avslutas. Detta fö;rhindrar att klä;derna stannar på; en och samma plats fö;r lä;nge medan de fortfarande ä;r varma och dä;rmed bildas inte veck i tyget.

Torkar intelligent OptimalDry
Optimera din torkningsprestanda utan problem! OptimalDry anvä;nder tre sensorer fö;r att uppnå; bä;sta mö;jliga resultat. Det mä;ter luftfuktigheten och justerar torktid, så; att tvä;tten ä;r klar snabbt och anvä;nder minsta mö;jliga energi. Det hindrar ä;ven att klä;derna skadas och på;minner dig nä;r du behö;ver rengö;ra vä;rmevä;xlaren.

Enkelt underhå;ll 2-i-1-filter
Underhå;ll din torktumlare enklare, och optimera torkprestandan och sä;kerheten. Det innovativa 2-i-1-filtret har ett mesh-filter med dubbla lager. Dä;rfö;r behö;ver du inget filter fö;r vä;rmevä;xlaren, vilket gö;r att den ä;r enklare att underhå;lla. Två; larm på;minner dig också; om nä;r filtret och vä;rmevä;xlaren behö;ver rengö;ras.

Lufta bort då;lig lukt med Air Wash
Frä;scha upp klä;derna utan att tvä;tta, koka, skrubba eller anvä;nda tvä;ttmedel. Air Wash-tekniken tar bort då;lig lukt frå;n dina plagg och sä;ngklä;der, så; att de alltid luktar rent. Obehagliga lukter avlä;gsnas med endast supervarm luft. Dina klä;der ser ut som om de har kemtvä;ttats och hå;ller lä;ngre.

Snabbtorka små; tvä;ttlass
Quick Dry 35" Torka snabbt alla klä;der du behö;ver med en gå;ng, till exempel skjortor och trö;jor fö;r jobb och skola. Med programmet Quick Dry 35" kan ett litet lass på; 1 kilo vara torrt och fä;rdigt att ta på; sig inom 35 minuter*. Med hjä;lp av hö;g vä;rme kan du sä;kert torka nå;gra få; saker, vilket innebä;r mycket mindre vä;ntetid – det ä;r bara att torka klä;derna du behö;ver, nä;r du behö;ver dem.

20 å;rs garanti på; kompressorn
Om du kö;per denna torktumlare efter den 1 juli 2022 få;r du 20 å;rs garanti på; kompressorn. En indikation på; att Samsungs produkter hå;ller hö;g kvalitet.
(Garantin tä;cker bara kostnaden fö;r en ny kompressor, inte arbetskostnad eller fraktkostnad.) 

Läs mer

Från kunskapsbanken

Whirlpool

Whirlpool är ett amerikanskt företag som är en av världens största tillverkare av vitvaror.

Gift

Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är dödliga i alltför stora koncentrationer. Med undantag av cancerframkallande gifter där varje molekyl teoretiskt kan omvandla en cell i riktning mot en cancercell är alla gifter ofarliga i tillräckligt låg koncentration. Om 20 gram eller mindre av ett ämne är dödligt för en normalt byggd vuxen räknas det som ett gift för människor. Ämnen som huvudsakligen är giftiga för foster kallas teratogener. Miljögifter är för naturen främmande ämnen, xenobiotika, som i viss koncentration har en negativ inverkan på levande organismer. Dessa gifter är fettlösliga och anrikas därför lätt i fettvävnad hos djur och växter. Vattenlösliga gifter anrikas inte då de lämnar djurkroppen med urinen och snabbt späds ut i naturen. Miljögifter härstammar ofta från industrier, vattenrening, bekämpningsmedel och förbränningsprocesser. Alla djur, svampar och växter tillverkar gifter för att försvara sig mot mikroorganismer som försöker äta dem. Människans kroppsvätskor innehåller defensiner som är giftiga för bakterier och ribonukleaser som klyver RNA-virus. En hel del djur, växter och svampar producerar dessutom gifter som avskräcker djur från att äta dem. Gifterna härmar eller blockerar ett signalämne i kroppen och gör att den signalen blir extra stark eller hindrar till exempel nervsignaler till kroppens muskler vilket på så sätt förlamar dem. LD50, av det engelska uttrycket lethal dose (letal = dödlig) 50 %, är ett mått som används inom medicinsk vetenskap för att ungefärligen ange hur giftig en substans är, den dos som bör döda 50% av försöksdjuren. Innan narkotikalagstiftningen fanns klassades det vi i dag kallar narkotika som gift, och straffansvar för spridning reglerades fram till 1923 i Giftstadgan.

Eureka

Eureka kan syfta på: Eureka ("Jag har funnit det") - ett uttryck, se "Heureka! - Jag har funnit det!" Eureka (TV-serie) – en humoristisk science fiction-serie från 2006, skapad av Andrew Cosby och Jaime Paglia 5261 Eureka – en trojansk asteroid till planeten Mars Eureka (dikt) – en dikt av Edgar Allan Poe från 1848 Eureka Tower – en skyskrapa i Australien EUREKA Prometheus Project – ett projekt som syftade till att utveckla förarlösa fordon Eureka Aerospace – ett amerikanskt företag bildat 2001 Eureka (organisation) – en mellanstatlig organisation för forskning och utveckling Eureka TV – en tysk TV-kanal 1987–1988

Torktumlare

Torktumlare används för att torka blöta kläder efter att de har tvättats. En torktumlare påminner oftast till utseendet om en tvättmaskin och brukar normalt också placeras i närheten av en sådan. I vissa fall monteras till och med torktumlaren ovanpå tvättmaskinen om det är brist på utrymme. Denna typ av anordning med tvättmaskin och torktumlare ovanpå varandra kallas tvättpelare. I likhet med en tvättmaskin är en torktumlare försedd med en liggande "trumma" som kläderna placeras i. Trumman snurrar med den blöta tvätten medan varmluft blåses in i trumman. På detta sätt blir kläderna efter ett tag torra. Man skiljer på frånluftstumlare, kondenstumlare och värmepumpstumlare. En frånluftstumlare ansluts till ventilation och släpper därigenom ut all fukt. En kondenstumlare kondenserar vatten från luften innan den släpps ut och behöver därför inte kopplas till ventilation. Vattnet från en kondenstumlare samlas i en tömbar tank eller så ansluts maskinen till avlopp. Den mest miljövänliga torktumlaren är däremot utrustad med en värmepumpsenhet. Värmepumpsteknologin gör att man kan torka på lägre temperaturer och på så sätt spara energi. Med låg energiförbrukning sänks även kostnaderna för torkningen, vilket annars är en väldigt energikrävande och dyr process.